نجس شدن فرش‌

آیا قالیشویی فرش نجس را پاک میکند؟

یکی از بزرگترین مشکلاتی که اغلب خانواده‌ های ایرانی خصوصا آن‌ هایی که بچه کوچک دارند، با آن برخورد می کنند، نجس شدن فرش ‌های خانه است. قالیشویی شرعی یکی از دغدغه ‌های اصلی خیلی از خانواده ‌ها می باشد. یکی از مشکلاتی که نجس شدن فرش‌ ایجاد می کند این است که علاوه بر…