تماس با ما

قالیشویی بهزاد

تلفن های تماس

قالیشویی بهزاد

قالیشویی بهزاد
تلفن دفتر
شمال تهران
تلفن دفتر
مرکز تهران

02166678145         02166678138

تلفن دفتر
غرب تهران
تلفن دفتر
جنوب تهران

02155710212          02155719515

تلفن دفتر
شرق تهران

خدمات قالیشویی در تمام تهران

مکان ما

در تهران بزرگ

قالیشویی بهزاد